ξυνέλθῃ

ξυνέλθῃ
συνέρχομαι
ibo
aor subj mid 2nd sg
συνέρχομαι
ibo
aor subj act 3rd sg
συνέρχομαι
ibo
aor subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”